twitter facebook vkontakte livejournal При нас по-близо до България - Bulgaria Expert България - багри и нюанси НОВ БЪЛГАРСКИ РОМАН Българските Художници Български художници Рисуване българска приказка Арт-галерия 73 улица
Български English Русский

Българския културен институт

тел. +7 (495) 771-60-18

e-mail: mail@bci-moscow.ru

Република България не е богата на залежи на полезни изкопаеми и техните добив и препаботка заемат незначително място в икономиката на страната.


Въглищата са основният енергиен източник в България. В зависимост от качествата си се поделят на лигнитни, кафяви, черни и антрацитни. С най-ниска калоричност, но най-много по количество са лигнитните въглища. Те съставляват 92% от общети залежи на въглища в страната, които се оценяват на 5-10 млрд. т. Най-голямото находище на лигнитни въглища у нас е Марбас-Изток. Други големи басейни са: Марбас-Запад, Софийски, Ломски, Елховски. По-големи находища на кафяви въглища са: Пернишки, Бобовдолски, Пирински и Черноморски басейн. Черни въглища се добиват най-вече в „Балканбас" и Добруджанския басейн. Единственото находище на антрацитни въглища в България е при гр. Своге.
Тъй като страната е бедна на топлоенергийни ресурси, е принудена да внася нефт и газ.


Рудните полезни изкопаеми се делят на руди за черни метали (желязна, манганова и хромова) и руди за цветни и редки метали (олово-цинкови, медни, злато, сребро и др.). На Кремиковското железорудно находище се падат 93% от общите запаси на руди за черни метали. Други по-малки находища на желязна руда са при с. Крумово, Ямболско. България е богата на манганова руда. С най-голямо стопанско значение са находищата на манганова руда във Варненско, с. Оброчище, Църква, Игнатиево, Бяла, с. Пожарево. Незначителни са залежите на хромова руда (Крумовградско и Асеновградско). България е сравнително богата на руди за цветни и редки метали. С най-голямо значение са медните и олово-цинковите руди. Медните руди се добиват при Асарел, Медет, Радка, Етрополско, Бургаско, Малкотърновско и Врачанска планина. Олово-цинкови руди има при Мадан, Рудозем, Златоград, Фабрика, Ерма река, Петровица, Конски дол, Лъки, Маджарово, с. Устрем и др. В Стара планина има находища на злато.


У нас са открити 60 вида нерудни полезни изкопаеми, от които 35 имат приложение в промишлеността (варовици, гипс, каолин, каменна сол, мрамор, кварц, глини, трас, талк, слюда, азбест, флуорит, барит, сиенит, андезит, риолит и много други). Тъй като страната е бедна на топлоенергийни ресурси, е принудена да внася нефт, газ и въглища.

Министерство на външните работи на Република България Представителство на Европейския Съюз в Русия Министерство на културата на Република България Център на промишлеността на Република България в Москва Треньори асоциация за свободна

© 2007-2013 Български културно-информационен център.
Всички права запазени.
Използването на материали препратка към този уебсайт bci-moscow.ru необходими.

Designed by  aMovieBand

Партньори

Карта на сайта

Връх